Sodbaldis
Lietuvių   Русский   English  
Šulinių apdailos
Lauko baldai
Pavėsinės
Sūpuoklės
Poilsio zonų įrengimas
Vaikų žaidimo kompleksai

Nevarėnų bendruomenės "Ratas" poilsiavietė "Šilaunė" Telšių raj.

<

Taip jau su­ta­po, jog penk­ta­die­nį, t. y. 2012 m.  bir­že­lio 8 d., Tel­šių kraš­to žmo­nės tu­rė­jo ga­li­my­bę ne tik švęs­ti Že­mai­ti­jos sos­ti­nės šven­tę, bet ir da­ly­vau­ti ša­lia Ne­va­rė­nų mies­te­lio esan­čios Ši­lau­nės poil­sia­vie­tės ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je. Poilsiavietės rangovas UAB "Sodbaldis".